Sijoittaminen

Meitä motivoi halu mahdollistaa kohdeyritystemme ja sijoittajakumppaneidemme menestys ja luoda ympäristö, jossa jokainen voi saavuttaa täyden potentiaalinsa. Synnytämme kotimaisia menestystarinoita ja tuotamme hyvää arvonnousua sijoittajillemme.

58 tehtyä sijoitusta | 150+ yritysostoa | 18 % IRR

Helmet Capitalin sijoitusstrategia

Omistuksemme aikana kohdeyritysten liikevaihdot ovat nousseet merkittävästi. Tämä yhdistettynä kannattavuuden jatkuvaan parantamiseen on tuottanut hyvän arvonnousun niin sijoittajille, yrittäjille kuin myös yrityksen johdolle.

Helmet Capital tekee enemmistösijoituksia suomalaisiin kasvuyhtiöihin, joissa täyttyvät seuraavat kriteerit: liikevaihto 5-50 M€, vahva kassavirta, yrityksen kyky ja halu kasvaa, hyvä ja toimiva yrittäjätiimi sekä vastuullinen liiketoiminta.

Tarjoamme laajan toimialaosaamisen ja asiantuntijuuden kasvun luomiseen muun muassa näissä tilanteissa: markkinakonsolidaatiot, sukupolvenvaihdokset, kansainvälistyminen, kasvurahoitus.

Näin luomme arvoa sijoituskohteille

Helmet Capitalilla osallistumme aktiivisesti kohdeyritystemme toimintaan. Pääasiallisesti osallistumme yrityksen toimintaan strategisella tasolla, mutta tarpeen vaatiessa tuemme ja konsultoimme johtoa myös operatiivisissa asioissa.

Pääasiallisen lisäarvon tuomme strategisessa osaamisessa sekä yrityskauppojen ja erilaisten rahoitusratkaisujen läpiviennissä. Hallitus- ja työvaliokuntatyöskentelyyn osallistumalla tuotamme yritykselle parhaan mahdollisen arvonnousun.

Yritysten rahoittamisessa käytämme Helmetin oman pääoman lisäksi vierasta pääomaa. Oman pääoman ehtoinen rahoitus jaetaan usein osakepääomaan sekä pääomalainaan.

henkilö tummassa puvun takissa

HY-Tech Comp (ex Hyrles)

Exit 2020

Pekka Väyrynen, CEO

“Helmet Capital oli aktiivinen omistaja, jonka sijoittajat jakoivat laajasti ajatuksiaan ja kokemuksiaan sekä antoivat suuntaviivoja liiketoimintamme kehittämiseen. Helmetin asiantuntijoilla on laaja kontaktiverkosto, josta oli myös paljon apua meille.

Sijoittajatiimin kanssa yhteistyö sujui hyvin. He olivat sopivan lähellä ja tarvittaessa käytettävissä, mutta pitivät myös sopivasti etäisyyttäkin. Exitin aikana opin itse tiukassa aikaikkunassa paljon asioita tekemällä tiivistä yhteistyötä Helmetin edustajien kanssa.”

henkilö hymyilee

Turvakolmio Oy

Exit 05/2022

Pekka Usva,
Toimitusjohtaja vuosina 2019–2022

”Minulla ei ollut aiempaa kokemusta tällaisesta työskentelystä pääomasijoittajien kanssa, joten ei ole vertailupohjaa. Toimin Turvakolmiossa palkkatoimitusjohtajana korona-aikaan, mikä toi tietysti mukanaan omat jännitystekijät.

Olin 3,5 vuoden ajan tiivisti, lähes viikoittain, tekemisissä sijoitusjohtajan kanssa ja meillä sujui yhteistyö Christianin kanssa erittäin hyvin. Exitin aikaan sain keskittyä Due Dilligence materiaalin kasaamiseen ja yrityksen arjen pyörittämiseen, sillä aikaa kun Helmetin asiantuntijat taustalla hoitivat neuvotteluprosessin.

Arvostan Helmetissä olevaa erittäin pitkää ja vaikuttavaa kokemusta pääomittamisesta ja yrityskaupoista. Lisäksi Helmetillä on erittäin laaja verkosto, josta on hyötyä.”

Ylijoki Metsäenergia Oy

Sijoitusvuosi 2021

Arttu Hirvikorpi, toimitusjohtaja

”Helmet Capital on pääomasijoitusyhtiö, joka tarjoaa huomattavasti enemmän kuin vain rahoitusta. Yhteistyömme perustuu avoimeen kommunikaatioon, keskinäiseen luottamukseen ja yhteiseen tavoitteeseen. Helmet Capital tarjoaa resurssit ja verkostot yrityksemme kasvun tueksi.

Osaavat asiantuntijat ovat tuoneet mukanaan kokemusta ja näkemystä yrityksen johtamiseen, strategiapäätöksiin, riskienhallintaan ja päätöksentekoon sekä tukeneet yritystämme liiketoimintastrategian kehittämisessä.

Helmet Capital tarjoaa yrityksille kokonaisvaltaista tukea, vahvaa liiketoimintaosaamista ja laajan verkostonsa avulla mahdollisuuden kasvun ja menestyksen vauhdittamiseen. Heidän sitoutunut ja pitkäjänteinen lähestymistapansa varmistaa vahvan kumppanuuden, joka tukee kasvutavoitteiden saavuttamista.

Helmet Capital on pitkäjänteinen, luotettava ja sitoutunut kumppani, joka ymmärtää pk-yrityksen tarpeet ja tavoitteet sekä auttaa luomaan kestävää ja kannattavaa kasvua. Suosittelen lämpimästi Helmet Capitalia kasvuhakuisille yrityksille.”

Vastuullinen sijoittaminen

Helmetin vastuullisuus perustuu sitoutumiseemme toimia vastuullisena sijoittajana ja omistajana. Tavoitteenamme on tuottaa vankkaa tuottoa sijoittajillemme samalla luoden merkittävää arvoa yhteiskunnalle.

Toimimme avoimina ja aktiivisina omistajina sekä luomme tiiviitä yhteisöjä sijoittajien ja sijoituskohteidemme välille