Loihde Oyj vahvistaa asemaansa turvatekniikan eturivissä ostamalla Turvakolmio Group Oy:n

Turvaratkaisuiden ja digitaalisen kehittämisen asiantuntijayhtiö Loihde jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista ja ostaa tänään allekirjoitetulla sopimuksella Turvakolmio Group Oy:n koko osakekannan. Kaupan suunniteltu toteutuspäivä on 1.6.2022. 

Turvakolmio Group on turvatekniikan ja lukituksen monipuolinen palvelutoimittaja, joka tuottaa yrityksille ja yhteisöille muun muassa kamera- ja kulunvalvontajärjestelmiä, paloturvajärjestelmiä sekä lukitusratkaisuja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 14,4 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,6 miljoonaa euroa. Vuosien 2019–2021 aikana yhtiön liikevaihto on kasvanut vuosittain keskimäärin 7,1 %, ja yhtiön käyttökate on ollut keskimäärin 4,3 % liikevaihdosta. Turvakolmion palveluksessa on 98 henkilöä. 

Loihde Trust on jo nyt Suomen suurimpia kokonaisturvallisuuden toimittajia, ja yhtiö nousee Turvakolmio-kaupan myötä Suomen suurimmaksi sähköisen turvatekniikan palveluntuottajaksi. 

”Turvakolmiolla on vahva asema pääkaupunkiseudulla, ja Loihde toimii valtakunnanlaajuisesti, joten täydennämme toinen toisiamme erinomaisesti. Voimien yhdistäminen tarjoaa molemmille kasvupotentiaalia sekä mahdollisuuksia organisoida työtä mielekkäämmin ja tehokkaammin. Isompi mittakaava mahdollistaa toiminnalle myös paremman kannattavuuden”, kuvailee kaupan hyötyjä Loihde Trust Oy:n toimitusjohtaja Marko Järvinen. 

”Osana Loihdetta pystymme entistä paremmin palvelemaan myös niitä asiakkaita, joilla on toimipisteitä muualla Suomessa. Yhdessä tulemme entistäkin enemmän panostamaan palveluiden kehittämiseen”, sanoo Turvakolmion toimitusjohtaja Pekka Usva. 

”Kiinnostava osa Turvakolmiota on myös sen tytäryhtiö Turvakolmio Recycling Oy Ab, joka toimittaa digitaalisia ratkaisuja kiertotalouden prosessien automatisointiin. Toiminta on vielä melko pientä, mutta kasvavaa, ja kiertotalouteen ja muuhun ympäristövastuuseen liittyvien odotusten kasvaessa erittäin ajankohtaista. Ratkaisu on hyvä esimerkki siitä, miten alun perin turvallisuuteen liittyvää teknologiaa, kuten erilaisia antureita, voidaan hyödyntää liiketoiminnassa paljon monipuolisemmin”, Marko Järvinen kertoo. 

Kasvu yritysostojen kautta on osa Loihteen kasvustrategiaa. Yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Loihteen vuoden 2022 liikevaihtoon ja oikaistuun käyttökatteeseen. Yrityskauppa ei kuitenkaan vaikuta Loihteen vuodelle 2022 antamaan ohjeistukseen, jonka mukaisesti Loihde odottaa turvaliiketoiminnan liikevaihdon kasvavan ja konsernin oikaistun käyttökatteen paranevan vuoteen 2021 verrattuna. 

Ostetun osakekannan velaton kauppahinta on 6,85 miljoonaa euroa, ja se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Turvakolmion pääomistajana on ollut pääomasijoittaja Helmet Capitalin edustama sijoittajaryhmä noin 61 prosentin osuudella, ja noin 28 prosentin osuuden ovat omistaneet yhtiön avainhenkilöt, jotka jatkavat yhtiön palveluksessa. Loput 11 % on ollut Turvakolmion tekemien yritysostojen myötä tulleiden osakkaiden omistuksessa.

Lisätietoja: 

Loihde Oyj:n toimitusjohtaja Samu Konttinen, Loihde Trust Oy:n toimitusjohtaja Marko Järvinen Haastattelupyynnöt: viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com 

Turvakolmio Group Oy: toimitusjohtaja Pekka Usva, puh. 010 202 6584, pekka.usva@turvakolmio.fi