Palvelut yrittäjille

Pyrimme maksimoimaan omistuksen arvon aktiivisella osallistumisella yrityksen toimintaan sekä strategian että yritysrakenteen luomiseen tilanteessa, missä omistaja valmistautuu luopumaan osittain tai kokonaan omistuksestaan.

Toimimme asiakkaiden kanssa, jotka etsivät ratkaisuja yrityksensä pääomarakenteen muuttamiseksi.


Tyypillisiä yrittäjäasiakkaita

Sukupolvenvaihdosta harkitsevat perheyritysten omistajat

Liiketoimintojensa uudelleenjärjestelyä suunnittelevat yritykset

Merkittävään kansainväliseen hankkeeseen rahoitusta tarvitsevat osakkeenomistajat

Omistajat, jotka haluavat vähentää omistusosuuttaan

 

Toimintamuodot

Löydämme ja tuomme esille yrityksen oikean arvon kehittämällä sen strategiaa ja sisäistä toimintamallia.

Etsimme mahdollisuuksia nostaa omistuksen arvoa uusien partner- tai omistussuhteiden avulla.

Autamme löytämään kasvurahoitusta olemassa olevista pääomalähteistä.

Edesautamme osakeomistuksen likviditeetin paranemista yrityskaupan tai listautumisen avulla.