Suomen Levyprofiili nostaa profiilia

25.01.2012

Suomen Levyprofiili Oy:n (”SLP”) uudeksi omistajaksi on tullut 29.12.2011 tehdyn yrityskaupan myötä Titanius Oy, jonka taustalla on enemmistöomistajina Helmet Business Mentors Oy ja sen keräämä sijoittajaryhmä. Yrityksen nykyiset omistajat ja johto tulevat yhtiön merkittäviksi vähemmistöosakkaiksi. Lisäksi kaikki nykyiset avainhenkilöt jatkavat tehtävissään. Molempien yhtiöiden toimitusjohtajana jatkaa Jarmo Perälä.

 Suomen metalliteollisuus on viettänyt haasteellisia vuosia maailmanlaajuisen investointilaman ja tuotannon Aasiaan siirtymisen vuoksi. Alihankintateollisuuden siirtyminen matalamman kustannustason maihin on aiheuttanut päänvaivaa monille suomalaisille toimijoille. SLP on pärjännyt kovassa kilpailussa omilla vahvuuksillaan. Strategisesti tärkeät korkean jalostusasteen tuotteet ja valmistustekninen osaaminen on avainasemassa SLP:n asiakkaille, joiden kanssa yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä jo suunnitteluvaiheessa.

 Helmet uskoo kasvun jatkumiseen ja kilpailukyvyn säilyttämiseen myös mahdollisten matalasuhdanteiden aikana. Yhtiön rakenne ja johto kykenee reagoimaan taloustilanteen ja kysynnän muutoksiin. ”Suomen Levyprofiili on erinomaisesti johdettu yhtiö, joka on säilyttänyt kannattavuuden myös vaikeina aikoina. Helmetin mukaantulon tarkoituksena on tuoda lisää voimaa yrityksen  kasvuun, nykyisten asiakkuuksien syventämiseen, uusien asiakassuhteiden luomiseen ja tuotannon kehittämiseen”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Tomas Hedenborg.

 "SLP on kasvanut ja kehittynyt vahvasti perustamisesta lähtien. Yhtiön kasvaessa suuremmaksi Helmetin mukaantulon myötä SLP saa lisää taloudellisia voimavaroja ja osaamista tukemaan yhtiön kasvua ja kehitystä", toteaa SLP:n toimitusjohtaja Jarmo Perälä.

 

Lisätietoja:

- hallituksen puheenjohtaja Tomas Hedenborg, puh. +358 50 310 1999

- toimitusjohtaja Jarmo Perälä, puh. +358 40 730 8983

Järjestelyssä myyjän neuvonantajana toimi Mergertum Oy.

 Suomen Levyprofiili Oy on vuonna 1998 perustettu pitkälle jalostettuihin levy-rakenteisiin ja niiden suunnitteluun, kokoonpanoon  sekä valmistustekniseen osaamiseen keskittyvä yritys, jonka kotipaikka on Joensuu. Yhtiön liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella n. 12,3 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on  85 työntekijää. (www.suomenlevyprofiili.fi)