Projectmanille lisää resursseja

09.02.2011


Wise Group Finland Oy on hankkinut rakennuttajatoimisto Projectman Oy:n koko osakekannan omistukseensa.

Projectman Oy on rakennuttajapalveluihin ja projektinjohtamiseen erikoistunut asiantuntijayritys, jonka toiminnasta Venäjällä vastaa paikallinen tytäryritys ZAO Projectman. Projectmanin merkittävimpiä rakennuttamis- ja valvontakohteita ovat olleet mm. Anttilan Logistiikkakeskus Keravalla ja Prisma Kouvolan laajennushanke. Venäjällä Projectman on rakennuttanut mm. useita Stockmannin tavarataloja sekä yli sata muotimyymälää. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 2 m€.

Wise Group Finland Oy on yritys, joka on perustettu uuden konsultti- ja suunnittelualan konsernin emoyhtiöksi. Yhtiön osakekannasta enemmistön omistaa Helmet Business Mentors Oy:n keräämä sijoittajaryhmä. Yhtiö on aiemmin hankkinut omistukseensa Insinööritoimisto Ylimäki & Tinkanen Oy:n.

Nyt tehdyllä järjestelyllä halutaan varmistaa riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit, jotta Projectman Oy voi jatkossa kehittyä entistä merkittävämmäksi toimijaksi Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä varmistaen samalla korkean palvelukykynsä.

Projectman Oy:n aiempi pääomistaja Arto Hägg on Wise Group Finland Oy:n merkittävä osakas. Hän jatkaa edelleen Projectman Oy:n toimitusjohtajana. Myös muu Projectman Oy:n ammattitaitoinen henkilökunta jatkaa kokonaisuudessaan samoissa tehtävissään.

Lisätietoja:

- toimitusjohtaja Arto Hägg, Projectman Oy, puh. 044-259 8797

- osakas Timo Hyvönen, Helmet Business Mentors Oy, puh. 0400-975 838

Projectman Oy on perustettu vuonna 2005 ja siitä on kasvanut arvostettu projektinjohtamisen erikoistunut asiantuntijayritys, joka on tehnyt myös vientitoimintaa Venäjällä ja Baltiassa heti perustamisestaan lähtien. Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Vantaalla ja tytäryritys ZAO Projectmanin Pietarissa. Yhtiöiden liikevaihto oli noin 2,0 M€ vuonna 2010. Yhtiö työllistää 14 henkeä. (www.projectman.fi)

Helmet Business Mentors Oy on suomalainen listaamattomien kasvuyritysten omistusjärjestelyihin ja teolliseen kehittämiseen erikoistunut pääomasijoitusyhtiö, joka on sijoittanut varoja yli 40 yritykseen. Neljän rahaston lisäksi Helmetin sijoittajina on joukko kotimaisia ja ulkomaisia ammattimaisesti sijoittavia yksityishenkilöitä, vakuutusyhtiöitä ja muita instituutioita. Helmetin kantava voima on joukko kokeneita suomalaisia teollisuusjohtajia. (www.helmetcapital.fi)