FISKFABRIKEN, maanpäällinen kalanviljelylaitos Ahvenanmaalle - Ensimmäinen teollinen vettä kierrättävä kirjolohen viljelylaitos Itämeren alueella

27.01.2014

Fifax Ab aikoo rakennuttaa maanpäällisen kiertovesitekniikalla (RAS - Recirculating Aquaculture Systems) toimivan kalankasvatuslaitoksen Ahvenanmaalle. Laitoksessa on tarkoitus vesiviljellä teollisesti kirjolohta. Hanke on merkittävä Ahvenanmaalainen investointi, joka toteutetaan yhteistyössä pääomasijoitusyhtiö Helmet Capitalin ja Helmetin edustamien sijoittajien kanssa. Muut tahot hankkeen takana ovat mm. Ahvenanmaan maakuntahallitus, paikalliset vakuutusyhtiöt ja Euroopan kalatalousrahasto.

Maanpäällisestä laitoksesta tulee yksi Skandinavian merkittävimmistä kirjolohen kasvattajista. Laitoksen vuotuinen tuotantomäärä on täydellä kapasiteetilla noin 3 000 tonnia kalaa. Käytettävä RAS-teknologia on tämän päivän modernein, ympäristöystävällisin ja tehokkain menetelmä korkealaatuisen kirjolohen kasvatukseen. Tuotantolaitoksen toimittaja, Norjalainen pörssinoteerattu AKVA Group, on maailman johtava vesiviljelyteknologian valmistaja. Toimitukset tulevat jakautumaan ympäri vuoden ja ympäristöystävällisyys on ehdoton kilpailuetu. Tämän lisäksi asiakkaiden vaatimukset koskien laatua, seurattavuutta, vihreitä arvoja ja kestävää kehitystä kasvavat jatkuvasti.

Rakennusprosessin on suunniteltu alkavan jo vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja ensimmäinen erä kalaa on tarkoitus toimittaa asiakkaille vuoden 2015 loppuun mennessä. ”Tavoitteenamme on luoda korkealuokkainen tuote, jolla on laadun ja toimitettavuuden osalta kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä. Suomen kirjolohimarkkinat ovat hyvin kehittyneet ja ne kasvavat tasaisesti. Kotimainen teollisuus, jakelukanavat ja loppuasiakkaat tuntevat tuotteen hyvin.” Pontus Nikula, toimitusjohtaja, Fifax Ab. ”Yhdistelmänä projektin vihreät arvot ja Ahvenanmaalaisen teollisen kalankasvatuksen tukeminen herättivät kiinnostuksemme. Olemme vakuuttuneita, että on olemassa kysyntää korkealaatuiselle tuotteelle, joka on valmistettu nykyaikaisin, ympäristöystävällisin ja tehokkain menetelmin.”Pentti Kulmala, partner, Helmet Capital.

Lisätietoa antavat:

Fifax Ab:n toimitusjohtaja Pontus Nikula, puh. 050 374 0837

Helmet Capitalin partner Pentti Kulmala, puh. 0400 321 554