Helmet SME Ventures III Ky

Helmet SME Ventures III -pääomarahasto aloitti toimintansa vuonna 2008. Sen first closing tehtiin 8,7 miljoonan euron pääomalla ja tällä hetkellä rahasto on sijoittanut varoja 6 kohdeyhtiöön.

Rahasto tekee sijoituksia pääasiassa jo toimintansa vakiinnuttaneisiin, mutta vielä hyvän kasvupotentiaalin omaaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden liikevaihto on mielellään yli 10 milj. euroa. Rahasto etsii erityisesti sellaisia kohteita, joissa tarvitaan pääoman lisäksi vahvaa liikkeenjohdollista tukea kannattavan kasvun ja kansainvälistymisen toteuttamiseksi. Tyypillisiä tilanteita ovat mm. sukupolvenvaihdokset, yritysostot, omistus-ja toimialajärjestelyt sekä kasvun ja kansainvälistymisen rahoittaminen.

Rahastoa hallinnoi Helmet SME III General Partner Oy.