Rahastot

Helmet hallinnoi yhtä pääomasijoitusrahastoa, Helmet SME Ventures III Ky:tä.

Pääosa rahaston sijoittajista on suomalaisia institutionaalisia sijoittajia. Helmet noudattaa kohdeyritystensä arvonmäärityksessä kansainvälisiä IPEV:n arvonmääritysohjeita (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) sekä sijoittajaraportoinnissa kansainvälisiä EVCA:n (European Private Equity and Venture Capital Association) ohjeita.