Palvelut sijoittajille

Pyrimme tavallista korkeampiin sijoitustuottoihin yhdistämällä partneriemme teollisen osaamisen ja yritysjohtokokemuksen sopivan rahoitusrakenteen kanssa.

Toimimme ainoastaan asiakkaiden kanssa, jotka sijoittavat ammattimaisesti pääomia listaamattomiin yrityksiin.

 

Toimintamuodot

Etsimme, analysoimme ja järjestelemme yksityisiä pääomasijoituksia.

Osallistumme sijoitusten arvon nostamiseen.

Etsimme ja suoritamme rajoja ylittäviä sekä kotimaisia yritysjärjestelyjä.

Valmistelemme ja mahdollistamme sopivana ajankohtana menestyksekkään sijoituksesta irtautumisen, kuten listautumisen tai yrityskaupan.


Tyypillisiä sijoittaja-asiakkaita

Yksityiset sijoitusyhtiöt: MVI, noin 400 yksityishenkilön muodostama sijoittajaryhmä

Muut yksityiset sijoittajat: Suomalaiset business-enkelit

Pääomarahastot: Suomalaiset ja kansainväliset

Institutionaaliset sijoittajat: Vakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja muut instituutiot